PL  |  DE

Nowe przepisy dotyczące rejestracyjnych przeglądów samochodowych.


2018-01-21 12:00

Od listopada 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów. Główna zmiana? Opłata za badanie jest pobierana przed jego rozpoczęciem. Obecnie to wydatek 98 zł. Dodatkowo opłata ewidencyjna wynosi 1 zł. Kolejną zmianą jest przepis dotyczący samochodów, które nie przejdą przeglądu. Informacja o negatywnym wyniku badania trafi do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

Ten punkt ma zdaniem pomysłodawców spowodować, że inni diagności będą posiadać informacje o tym dlaczego dany pojazd nie przeszedł okresowego przeglądu. Ustawodawca chce wyeliminować przypadki, gdy kierowca jeździ do różnych stacji, by mimo wszystko uzyskać pieczątkę. Kierowca, który będzie chciał kupić używane auto, w bazie danych będzie mógł sprawdzić, czy samochód nie miał wcześniej wykrytych przez diagnostów problemów oraz stan licznika z ostatnich badań.

Badania techniczne są obowiązkowe dla wszystkich zarejestrowanych pojazdów poruszających się regularnie po naszych drogach, z wyjątkiem przyczepek lekkich. Po pozytywnym przejściu badania technicznego każdy kierowca otrzymuje wpis do dowodu rejestracyjnego z informacją, do kiedy przegląd jest ważny. Gdy mija termin, pojazd uważany jest za niesprawny. Za poruszanie się autem bez ważnych badań, można otrzymać mandat.

Zapraszamy do naszej stacji kontroli pojazdów na przegląd rejestracyjny oraz naszych serwisów samochodowych aby dokonać naprawy i przygotować samochód do przeglądu.